Posts made in Březen, 2013

Výrobek roku 2013 – Výzva k podávání přihlášek

Výrobek roku 2013 – Výzva k podávání přihlášek Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do 10. ročníku soutěže Výrobek roku 2013 o udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství. Nejlepší výrobky budou vyhlášeny na 11. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 7. září 2013 v Brništi. Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete pod odkazem Výrobek roku – Informace k soutěži. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. května 2013 ve 13.00 hod. Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Přihlašovatel bude písemně vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 26. června 2013 v restauraci Krajského úřadu. Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2013“. Bližší informace poskytne: Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail:...

Více informací

22.-24.3.2013: Velikonoční jarmark na Bělišti

Týden před velikonočním víkendem, tedy v termínu 22.-24.3.2013, bude v Železném Brodě probíhat tradiční Velikonoční jarmark. Uskuteční se v největším roubeném stavení, na Bělišti. Můžete zde nakoupit množství rozmanitého zboží, především jarní dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky a perníčky. Nebudou chybět ani pohádky pro děti a živá hudba. Na jarmarku budou k dostání výrobky z dílny Sdružení zdravotně postižených Železný Brod, jejich nákupem můžete podpořit jejich činnost. Lektorky z Domu dětí a mládeže Mozaika povedou výtvarnou dílnu – zájemci si budou moci vyrobit obrázky a přáníčka quilingovou technikou. V sobotu od 11 hodin zahrají žáci Základní umělecké školy pod vedením Rudy Müllera na žesťové nástroje. V neděli se menší ale i velcí návštěvníci mohou těšit na divadelní představení souboru Matičky ze Semil. Pohádka „O Budulínkovi“, která začne v 10 hodin, se odehraje v případě hezkého počasí před domem, v případě deště či sněhu na půdě stavení.  Program obohatí předvádění lidových řemesel. Jarmark bude probíhat od 9 do 17 hodin. Více informací...

Více informací

Setkání regionálních výrobců v sídle Libereckého kraje

Ve středu 13. března se na krajském úřadě Libereckého kraje konalo historicky první setkání místních výrobců a koordinátorů regionálních značek. Pozvání radní Ivany Hujerové přijalo na padesát účastníků, kteří celý den aktivně diskutovali a přispívali svými zkušenostmi z různých úhlů pohledu na místní produkci. Liberecký kraj je výjimečný tím, že většina značek vznikla s velmi aktivním zapojením výrobců, jsou originální a jasně spojené s územím. Díky návaznosti na destinace cestovního ruchu (Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj) si je i návštěvníci snadno spojí se zážitky, s přírodou a památkami našeho kraje. Mezi výrobci jsou velké rozdíly, zastoupeny jsou velké firmy i nejmenší podniky, které se zrodily ze zájmové rukodělné práce. Koordinátory značek jsou neziskové organizace – místní akční skupiny a sdružení obcí. Výjimečný přístup k podpoře místních výrobků ve výchově mladých lidí prezentoval zástupce Střední školy v Lomnici nad Popelkou. Během diskuse zazněly zkušenosti výrobců i sdružení, která řídí přidělování značek a propagaci nositelů. Cílem setkání bylo popsat potřeby obou těchto skupin a správně zacílit budoucí podporu. Podpora místní produkce totiž pro odpovědnou veřejnou správu znamená několik důležitých věcí. Jde o citlivý segment místní ekonomiky – většina výrobců jsou nejmenší podniky a řada z nich působí ve venkovských, ekonomicky znevýhodněných oblastech. Pozitivní je, že si výrobci nacházejí vlastní zdroj obživy pro sebe a svou rodinu a nezatěžují systém sociální podpory v nouzi. Významný je i přínos cestovnímu ruchu: při dobré spolupráci s restauracemi a prodejnami místní výrobky spoluvytvářejí jedinečnou nabídku pro návštěvníky. Spotřeba potravin a běžných předmětů v blízkosti místa, kde vznikly, pak snižuje druhotné náklady, spotřebu neobnovitelných zdrojů a je z hlediska zákazníka bezpečnější – má nad svými nákupy znatelně větší kontrolu než u zboží ze supermarketu. Důležité je, že za výrobkem je vidět člověk a jeho příběh, jak podotkla Doubravka Fišerová ze Skalan. To platí nejen pro regionální značky, ale i pro prestižní označení Nositel lidové tradice, který přestavila ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. Pro výrobce samotné pak značka není jen prostředkem ke zvýšení odbytu jejich produkce. V prezentacích Jana „Kitla“ Vokurky a Heleny Sibřinové ze Smržovky zaznívalo, že ji vnímají také jako nástroj vytváření komunity, která poskytuje prostor pro sdílení zkušeností, spolupráci a vznik neformálních řetězců. Pozitivním příkladem jsou regionální prodejny v Jizerských horách, družstvo, které zřizuje prodejny regionálních produktů Český ráj a nabízí rozšíření pro další oblasti, nebo pořadatelé farmářských trhů, jejichž prioritou je prodej místních potravin. Úlohou správců značek pak je dbát o kvalitu přihlašovaných výrobků a citlivě udržovat rovnováhu mezi šíří a kvalitou nabídky. Pro všechny účastníky březnového setkání, pro výrobce i spotřebitele je velmi dobrou zprávou, že Liberecký kraj chce místní produkci dále podporovat a hledá k tomu různé cesty. Jedna z nich je podpora marketingu a prezentace značek. Další je systematická komunikace a spolupráce odborů rozvoje, životního prostředí, cestovního ruchu a do budoucna také školství. Jinou, stejně důležitou cestou, je nakupování úřadu, vlastní spotřeba, kterou nejen zvýší příjmy výrobců, ale posiluje hrdost na Liberecký kraj – místo, kde žijeme. Setkání a diskuse na krajském úřadě byl první slibný...

Více informací

Pozvánka – Akce Tábor – 16.3.2013

Penzion Tábor a Jatky Lomnice a.s. pořádají dne 16.3.2013 na hoře Tábor PŘEDJARNÍ TÁBORSKÉ TRHY s následujícím programem : Od 10.00: ukázka toho, jak probíhá klasická domácí zabíjačka možnost zapojení zájemců do procesu ( špejlování a plnění jitrnic,…atd. ) možnost nákupu čerstvého masa a zabíjačkových pochoutek za bezkonkurenční ceny Od 14.00: vystoupení muzikálových hvězd Míši Doubravové a Romana Tomeše (pracujeme i na účasti největších hvězd české hudební scény – zatím bez záruky) Od 20.00: diskotéka pro vytrvalce Pozvánky ke stažení: Pozvánka akce Tábor Předjarní trhy...

Více informací