Posts made in Červen, 2013

Výrobek roku 2013 – vyhodnocení

Ve středu 26. června 2013 se v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje sešla hodnotící komise, Výbor zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje, aby podle daných kritérií posoudila celkem 55 výrobků v 11 kategoriích, které do letošního jubilejního 10. ročníku soutěže o titul „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2013“ přihlásilo 17 regionálních výrobců. Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od roku 2004 a v letošním roce se do jejího 10. ročníku přihlásilo nejvíc výrobků za celou dobu historie soutěže. “V současnosti mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit svou produkci do 12 hlavních kategorií, které jsou dále členěny na dílčí kategorie jednotlivých druhů produktů. Vítěz v kategorii získává titul „Výrobek roku“ a celkový vítěz titul „Nejlepší výrobek roku“. Titul je udělen na dobu 2 let. Současně výherce v jednotlivých kategoriích získává dar ve výši 20 000,- Kč a celkový vítěz 40 000,- Kč,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, jehož resort celou soutěž připravuje a organizuje také Krajské dožínky. Každý výrobek je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka. V letošním ročníku bylo nejvíce výrobků přihlášeno do kategorie „Maso a masné výrobky“, kde se mezi sebou utkalo 14 výrobků, a „Biopotraviny“ s 8 přihlášenými výrobky. Bohužel kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ zůstala neobsazena, protože po ukončení činnosti Mlékárny Příšovice (PLASTCOM a.s.) v Libereckém kraji není žádný velký zpracovatel mléka. Drobní zpracovatelé mléka se svými výrobky soutěží v kategorii „Soukromé farmy“. Hodnotící komise navrhla udělit ocenění „Nejlepší výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2013“ výrobku Loupáky v pečícím sáčku bezlepkové k dopečení, 240 g za nejvyšší bodové ohodnocení 953 bodů. Hodnotící komise dále navrhla udělit ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2013“ následujícím vítězným výrobkům v těchto kategoriích:      kategorie název výrobku firma sídlo firmy IČ Maso a masné výrobky Bělská ořechovka Podkrkonošská uzenina s.r.o. Bělá 149, 514 01Bělá 288 29 921 Zmrzliny a smetanové krémy Smetanové krémy Heinrich Valentin Schwarzkopf Jezerní 380, 471 27 Stráž pod Ralskem 660 82 391 Pekařské výrobky Horský chléb, 600 g Jaroslav Schneider a spol. – PEKÁRNA TANVALD Hlavní 983, 468 41 Tanvald 148 45 351 Cukrářské výrobky Kávový banánek se šlehačkou, 60 g JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. Generála Svobody 312, 460 14 Liberec 13 482 67 201 Sladidla, cukrovinky, čokoláda KARAMEL – POLEVA, 400 g Radka Mayerová Břetislavova 358/14, 460 14 Liberec XII 615 31 022 Nealkoholické nápoje Brusinka – ovocný nápoj MOŠTOVNA LAŽANY, výroba nápojů, spol. s r.o. Lažany 71, 463 45 Pěnčín 602 76 762 Ovocná vína a medovina Kitl Medovina KITL s.r.o. Komenského 791/23, 466 01 Jablonec nad Nisou 467 12 518 Pivo Rohozec X, tmavá desítka PIVOVAR ROHOZEC, a.s. Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov 260 11 603 Potraviny pro zvláštní výživu Loupáky v pečícím sáčku bezlepkové k dopečení, 240 g JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. Generála Svobody 312, 460 14 Liberec 13 482 67 201 Biopotraviny BIO ovčí mléko pasterované Josef Pulíček Pěnčín 60, 468 21 Pěnčín 432 47 237 Soukromé farmy Tvaroh ochucený vanilka Jako od babičky Jiří Vrkoslav Zlatá Olešnice 262, 468 47 Zlatá Olešnice 867 83 963 „Ocenění uděluje hejtman Libereckého kraje na základě schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězným výrobkům pak proběhne již tradičně v rámci Krajských dožínkových slavností, jejichž 11. ročník se bude konat v sobotu 7. září 2013 v Brništi a kam Vás všechny srdečně zveme“, dodal Josef Jadrný, náměstek hejtmana LK pro životní prostředí a zemědělství. Fotografie ze stolu hodnotící...

Více informací

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj

17. června 2013 se v Mimoni sešla hodnotící komise k hodnocení zájemců o získání certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Tato značka slouží k podpoře a propagaci výrobců z daného regionu a zároveň jim poskytuje některé výhody. Například společná propagace kterou zajišťuje správce značky místní akční skupina LAG Podralsko nebo možnost požádat o grant Libereckého kraje na Podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel. Připravuje se také otevření prodejny specializující se na produkty s touto značkou. Komise na tomto jednání prodloužila platnost certifikátů pro 8 produktů kterým končila dvouletá platnost certifikátu. Vyhodnotila dva nové produkty a oběma rozhodla certifikát regionální značky udělit. Podmínkou přitom je splnění daných kritérií: místní řemeslné výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruční práce, šetrnost výrobku a obalu k životnímu prostředí a originalita výrobku. Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich prodeje a další informace najdete na webových stránkách: www.dobry-vyrobek.cz. Na těchto stránkách jsou i podrobné informace pro případné zájemce o získání certifikátu. Další možností jak získat informace je navštívit přímo kancelář LAG Podralsko v Mimoni, Malá ulice...

Více informací

Výrobek roku 2013 – hodnocení výrobků

K datu uzávěrky bylo přijato 55 výrobků od 17 regionálních výrobců, které budou soutěžit v 11. kategoriích jubilejního 10. ročníku soutěže o titul Výrobek roku 2013. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 26. června 2013 v prostorách restaurace v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Seznam přihlášených výrobků Ocenění nejlepším výrobkům bude předáno na 11. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 7. září 2013 v...

Více informací

Dotační podprogram 2.5. – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Dne 28. 5. schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje nový Dotační podprogram 2.5. – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Nový podprogram se týká podpory regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel včetně marketingu, podpory prodeje výrobků nositelů značky, držitelů ocenění. Zahájení příjmu žádostí je 3. 6. a datum ukončení příjmu žádostí je 28. 6. 2013. Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu jsou 2.000.000,- Kč. Okruh žadatelů: Nositelé značky místní produkce z LK – Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt (pouze území LK) a Držitelé ocenění – Výrobek roku LK, Regionální potravina LK, Nositel tradice lidových řemesel. Termín realizace aktivit (uznatelné výdaje) je 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014. Kompletní znění tohoto Podprogramu bude na webových stránkách Libereckého kraje, v sekci dotace od pondělí 3. 6. 2013. Kontaktními osobami budou Ing. Jitka Suchánková 485 226 581, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz a Mgr. Lenka Patočková 485 226 707, lenka.patockova@kraj-lbc.cz.   Zároveň Vás zveme na seminář k podprogramu Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Seminář se bude konat v pátek 7. června 2013 od 13:00 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje – vchod C. Na programu bude přiblížení tohoto Podprogramu, prezentace vyplnění žádosti o dotaci a zodpovězení případných...

Více informací