Posts made in Září, 2013

Výhercem potravinářského Výrobku roku Libereckého kraje jsou Bezlepkové loupáky z Jizerských pekáren

Vyhlašování výsledků soutěže o titul Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství a zemědělství probíhá již tradičně v rámci Krajských dožínkových slavností, jejichž 11. ročník se letos konal 7. září 2013 v Brništi. S nejvyšším bodovým ohodnocením 953 bodů se celkovým vítězem jubilejního 10. ročníku soutěže stal výrobek Loupáky v pečícím sáčku bezlepkové k dopečení od JIZERSKÝCH PEKÁREN spol. s r.o. Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od roku 2004 a v letošním roce se do jejího 10. ročníku přihlásilo nejvíc výrobků za celou dobu historie soutěže. A tak měla hodnotící komise, která se ke svému hodnocení sešla již koncem června, velmi těžký úkol. Z celkem 55 výrobků v 11 soutěžních kategoriích, které do soutěže přihlásilo 17 regionálních výrobců z Libereckého kraje, vybrat ty nejlepší, které si odnesou ocenění. “V současnosti mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit svou produkci do 12 hlavních kategorií, které jsou dále členěny na dílčí kategorie jednotlivých druhů produktů. Vítěz v kategorii získává titul „Výrobek roku“ a celkový vítěz titul „Nejlepší výrobek roku“. Titul je udělen na dobu 2 let. Současně výherce v jednotlivých kategoriích získává dar ve výši 20 000,- Kč a celkový vítěz 40 000,- Kč,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, jehož resort celou soutěž připravuje a organizuje také Krajské dožínky. Každý výrobek je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka. V letošním ročníku soutěže se nejvíce výrobků přihlásilo do kategorie „Maso a masné výrobky“, kde se mezi sebou utkalo 14 výrobků, a „Biopotraviny“ s 8 přihlášenými výrobky. Bohužel kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ zůstala neobsazena, protože po ukončení činnosti Mlékárny Příšovice (PLASTCOM a.s.) v Libereckém kraji není žádný velký zpracovatel mléka. Drobní zpracovatelé mléka se svými výrobky soutěží v kategorii „Soukromé farmy“. V rámci soutěže se také vydává brožura Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství, ve které Liberecký kraj prezentuje všechny výrobce, kteří se přihlásili do soutěže a jsou zde představeny také všechny výrobky, které v daném ročníku soutěže získaly ocenění. Publikace je k dispozici na recepci krajského úřadu a na odboru životního prostředí a zemědělství. „Liberecký kraj se dle svých možností snaží  podporovat regionální výrobce  potravinářských výrobků, a to především v jejich propagaci co nejširšímu okruhu spotřebitelů a vytvářením podmínek pro přímý kontakt výrobce se spotřebitelem. Proto je také každý rok tato publikace vydávána,“ vysvětlil náměstek Josef Jadrný. U příležitosti letošního 10. ročníku soutěže odbor životního prostředí zprovoznil webové stránky www.vyrobek-roku-lk.cz , na kterých jsou prezentovány výsledky všech ročníků soutěže a jsou zde také informace o oceněných výrobcích i o všech firmách a jejich výrobcích, které se soutěže za celou dobu její existence...

Více informací