Posts made in Květen, 2015

Výrobek roku 2015 – výzva k podávání přihlášek

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do 12. ročníku soutěže o udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2015“. Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na 13. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 5. září 2015 ve Frýdlantu. Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat: Přihlášku, čestná prohlášení a technickou dokumentaci k výrobku. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete pod odkazem Výrobek roku – Informace k soutěži: http://www.vyrobek-roku-lk.cz/informace-k-soutezi/ Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. května 2015 ve 14.00 hod.  Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Přihlašovatel bude písemně vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 18. června 2015 v restauraci Krajského úřadu.  Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2015“. Bližší informace poskytne: Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail:...

Více informací