Posts made in Květen, 2016

Výrobek Libereckého kraje roku 2016 – výzva k podávání přihlášek

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do 13. ročníku soutěže o udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2016“. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji. Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků v jedné kategorii, ale nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat: Přihlášku – identifikační údaje, čestná prohlášení a technickou dokumentaci k výrobku. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť. Výrobky lze podle aktualizovaných zásad přihlásit do těchto hodnocených kategorií: Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv) Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.) Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo) Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek) Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje) Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.) Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě) Biopotraviny Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.) Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. května 2016.  Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete na stránce Výrobek roku – Informace k soutěži. Přihlašovatel bude písemně vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 30. června 2016 v restauraci Krajského úřadu. Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na 14. krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 3. září 2016 v Mimoni. Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2016“. Bližší informace poskytne: Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail:...

Více informací