Posts made in Květen, 2017

Výrobek Libereckého kraje roku 2017 – výzva k podávání přihlášek

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji. Výrobky lze přihlásit do těchto hodnocených kategorií: Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv) Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.) Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo) Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek) Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje) Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.) Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě) Biopotraviny Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.) Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků v jedné kategorii. Do soutěže nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Přihlašovatel bude vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 22. 6. 2017 v restauraci Krajského úřadu. Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 16. 9. 2017 na Sychrově. Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“, finanční dar ve výši 20.000,- Kč a křišťálovou pamětní plaketu. Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí soutěže, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje“ místo – finanční dar ve výši 50.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa místo – finanční dar ve výši 40.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa místo – finanční dar ve výši 30.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete na stránkách soutěže Výrobek roku – Informace k soutěži. Přihlášku (včetně povinných příloh) je možné zaslat do 31. 5. 2017 elektronicky (s elektronickým podpisem) prostřednictvím datové schránky písemně (v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2017) na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť. Bližší informace poskytne: Ing. Tereza Pokorná, tel.: 485 226 612, e-mail:...

Více informací