Výrobek Libereckého kraje roku 2017 – výzva k podávání přihlášek

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobky lze přihlásit do těchto hodnocených kategorií:

 1. Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv)
 2. Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.)
 3. Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo)
 4. Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek)
 5. Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje)
 6. Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.)
 7. Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě)
 8. Biopotraviny
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.)

Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků v jedné kategorii.
Do soutěže nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal.

Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek.

Přihlašovatel bude vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 22. 6. 2017 v restauraci Krajského úřadu.

Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na krajských dožínkových slavnostech, které proběhnou 16. 9. 2017 na Sychrově.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“, finanční dar ve výši 20.000,- Kč a křišťálovou pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí soutěže, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

 1. místo – finanční dar ve výši 50.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa
 2. místo – finanční dar ve výši 40.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa
 3. místo – finanční dar ve výši 30.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete na stránkách soutěže Výrobek roku – Informace k soutěži.

Přihlášku (včetně povinných příloh) je možné zaslat do 31. 5. 2017

 • elektronicky (s elektronickým podpisem) prostřednictvím datové schránky
 • písemně (v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2017) na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
  U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Bližší informace poskytne:
Ing. Tereza Pokorná, tel.: 485 226 612, e-mail: tereza.pokorna@kraj-lbc.cz

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *