Soutěž Výrobek roku

Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od roku 2004 a v roce 2015 se zemědělci a potravináři utkali již ve 12. ročníku. Každý výrobek je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka.

Podle aktualizovaných zásad mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit svou produkci do 9 hodnocených kategorií.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“ a zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 1. místo, 2. místo a 3. místo“ získají výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí soutěže. S udělením ocenění souvisí poskytnutí finančního a věcného daru, které budou předány při slavnostním vyhlášení.

Výrobky lze podle aktualizovaných zásad přihlásit do těchto hodnocených kategorií:

  1. Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv)
  2. Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.)
  3. Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo)
  4. Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek)
  5. Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje)
  6. Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.)
  7. Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě)
  8. Biopotraviny
  9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.)

Celkem se soutěže za dobu její existence dosud zúčastnilo 445 výrobků od 50 výrobců. Ocenění získalo 106 výrobků, z toho 12 vedle ocenění v kategorii současně získalo ocenění Nejlepší výrobek Libereckého kraje.