top of page

Přihlášení

Zveme Vás k přihlášení Vašich výrobků do letošního 18. ročníku soutěže Výrobek roku 2022. Vyplněnou přihlášku, čestná prohlášení a Technickou dokumentaci zasílejte na krajský úřad od 2. do 31. května 2022.  

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí žádný registrační poplatek. Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje platí pro výrobek po celou dobu jeho výroby, tedy i v dalších letech (za předpokladu dodržení stejného složení a postupu výroby a Zásad pro udělení ocenění - čl. 8).

Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 16. 6. 2022 v sídle Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III - Jeřáb. Na tuto adresu je třeba dodat vzorky k hodnocení, 14. a 15. 6. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin nekazící se výrobky, 16. 6. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin rychle se kazící výrobky (pekařské, cukrářské, aj.). Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma.

Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje probíhá tradičně na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH, které se budou konat 3. 9. 2022 ve Frýdlantu.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, finanční dar ve výši 25.000,- Kč a pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

A jako třinácté ocenění bude udělena „Zvláštní cena Přínos ke zdravému životnímu stylu“ - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a pamětní plaketa.

O poskytnutí finančního daru ​souvisejícím s udělením ocenění rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého kraje (navržené částky mohou tedy být ještě upraveny.)

Držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje mohou každoročně žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - 

Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Pro přihlášení je třeba stáhnout, vyplnit a předat na KÚ LK všechny tyto 3 formuláře. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

ZÁSADY VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2022 je možné doručit 2. - 31. 5. 2022:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw

  • poštou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • osobně na podatelnu krajského úřadu.

Přivítáme také fotografie výrobků pro zveřejnění na facebooku - prosím zasílejte na info@apic.cz

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/

bottom of page