Přihlášení

 

Přihlašování výrobků do soutěže o ocenění Výrobek roku Libereckého kraje probíhá každoročně 1. - 30. května.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí žádný registrační poplatek.

 

Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 20. 6. 2019 v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro tyto účely bude přihlašovatel bude vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi.

Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje proběhne na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH - v sobotu 7. 9. 2019 v obci Studenec.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, finanční dar ve výši 25.000,- Kč a křišťálovou pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

  1. místo - finanční dar ve výši 35.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

  2. místo - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

  3. místo - finanční dar ve výši 15.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

 

O poskytnutí finančního daru ​souvisejícím s udělením ocenění rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého kraje (navržené částky mohou tedy být ještě upraveny.)

Přiznání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje platí pro výrobce po dobu výroby oceněného výrobku (za předpokladu dodržení Zásad pro udělení ocenění - čl. 8).

Držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje mohou každoročně žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - 

Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Pro přihlášení je třeba stáhnout, vyplnit a předat na KÚ LK všechny tyto 3 formuláře. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2019 je možné doručit 1. - 30. 5. 2019:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw

  • poštou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • osobně na podatelnu krajského úřadu.

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/

 

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

ID datové schránky: c5kbvkw

  • Facebook - Bílý kruh

Mgr. Anna Randáková

702 096 339

vyrobek.roku.lk@masif.cz

© 2018 Liberecký kraj

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now