top of page

Přihlášení

Zveme Vás k přihlášení Vašich výrobků do letošního 19. ročníku soutěže Výrobek roku 2023. Termín bude příjmu bude zveřejněn na těchto stránkách. 

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí žádný registrační poplatek. Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje platí pro výrobek po celou dobu jeho výroby, tedy i v dalších letech (za předpokladu dodržení stejného složení a postupu výroby a Zásad pro udělení ocenění - čl. 8).

Hodnocení přihlášených výrobků proběhne (termín bude doplněn) v sídle Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III - Jeřáb. Na tuto adresu je třeba dodat vzorky k hodnocení, (termín bude doplněn)  od 8:00 do 15:00 hodin nekazící se výrobky, (termín bude doplněn) od 8:00 do 11:00 hodin rychle se kazící výrobky (pekařské, cukrářské, aj.). Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma.

Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje probíhá tradičně na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH, které se budou konat 9. 9. 2023 v Brništi.

A jako desáté ocenění bude udělena „Zvláštní cena Přínos ke zdravému životnímu stylu“.

Držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje mohou každoročně žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - 

Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Pro přihlášení je třeba stáhnout, vyplnit a předat na KÚ LK Přihlášku do soutěže Výrobek roku. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

ZÁSADY VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2023 je možné doručit (termín bude doplněn):

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw

  • poštou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • osobně na podatelnu krajského úřadu.

Přivítáme také fotografie výrobků pro zveřejnění na facebooku - prosím zasílejte na info@apic.cz

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/

bottom of page