Přihlášení

 

Letošní ročník soutěže Výrobek roku 2020 je zrušený s ohledem na komplikovanou, měnící se situaci, kdy není jisté, zda by mohlo proběhnout hodnocení a kulturní akce dožínky, která na soutěž navazuje. Dalším podstatným důvodem je to, že Krajský úřad vytváří finanční rezervy a zrušil akce pro veřejnost a silně omezil všechny výdaje, které nejsou nezbytné.

 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu a věříme, že v příštím roce 2021 se soutěž bude konat. Máme připravené propagační předměty, plakáty a nově bude oceňován Přínos ke zdravému životnímu stylu.

Přihlašování výrobků do soutěže o ocenění Výrobek roku Libereckého kraje probíhá každoročně 1. - 30. května.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí žádný registrační poplatek.

 

Hodnocení přihlášených výrobků proběhlo 20. 6. 2019 v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro tyto účely bude přihlašovatel bude vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi.

Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje proběhlo na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH - v sobotu 7. 9. 2019 v obci Studenec.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, finanční dar ve výši 25.000,- Kč a křišťálovou pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

  1. místo - finanční dar ve výši 35.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

  2. místo - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

  3. místo - finanční dar ve výši 15.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa

A nově bude udělena „Zvláštní cena Přínos ke zdravému životnímu stylu“ - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a křišťálová pamětní plaketa.

O poskytnutí finančního daru ​souvisejícím s udělením ocenění rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého kraje (navržené částky mohou tedy být ještě upraveny.)

Přiznání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje platí pro výrobce po dobu výroby oceněného výrobku (za předpokladu dodržení Zásad pro udělení ocenění - čl. 8).

Držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje mohou každoročně žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - 

Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Pro přihlášení je třeba stáhnout, vyplnit a předat na KÚ LK všechny tyto 3 formuláře. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2021 je možné doručit 1. - 31. 5. 2021:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw

  • poštou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • osobně na podatelnu krajského úřadu.

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

ID datové schránky: c5kbvkw

Ing. Lenka Lánská

458 226 629, 728 045 399

lenka.lanska@kraj-lbc.cz

  • Facebook - Bílý kruh

© 2018 Liberecký kraj

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now