Přihlášení

Zveme Vás k přihlášení Vašich výrobků do letošního 17. ročníku soutěže Výrobek roku 2021. Vyplněnou přihlášku, čestná prohlášení a Technickou dokumentaci zasílejte na krajský úřad od 1. do 31. května 2021.  

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Výrobce může přihlásit neomezený počet výrobků (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí žádný registrační poplatek. Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje platí pro výrobek po celou dobu jeho výroby, tedy i v dalších letech (za předpokladu dodržení stejného složení a postupu výroby a Zásad pro udělení ocenění - čl. 8).

Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 17. 6. 2021 v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje. Přihlašovatel dodá vzorek přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi.

Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje probíhá tradičně na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH - letošní předání cen bude upřesněno s ohledem na epidemickou situaci.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, finanční dar ve výši 25.000,- Kč a pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

  1. místo - finanční dar ve výši 35.000,- Kč a pamětní plaketa

  2. místo - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a pamětní plaketa

  3. místo - finanční dar ve výši 15.000,- Kč a pamětní plaketa

A nově bude udělena „Zvláštní cena Přínos ke zdravému životnímu stylu“ - finanční dar ve výši 25.000,- Kč a pamětní plaketa.

O poskytnutí finančního daru ​souvisejícím s udělením ocenění rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého kraje (navržené částky mohou tedy být ještě upraveny.)

Držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje mohou každoročně žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - 

Program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Pro přihlášení je třeba stáhnout, vyplnit a předat na KÚ LK všechny tyto 3 formuláře. V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2021 je možné doručit 1. - 31. 5. 2021:

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky - ID: c5kbvkw

  • poštou - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

  • osobně na podatelnu krajského úřadu.

Přivítáme také fotografie výrobků pro zveřejnění na facebooku - prosím zasílejte na vyrobek.roku.lk@masif.cz

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/